WHO IS ME TODAY? Sociodrama Happening

March 1, 2010

Download the poster as PDF!

Galleri_Mejan_mars_2010_web

Advertisements

WHO IS ME TODAY? Sociodrama Happening

February 25, 2010

Vernissage: Lördag den 6:e Mars 14.00-20.00.

SARAH GUARINO WERNER

WHO IS ME TODAY?

Ett Sociodrama-Happening med psykodramatiker Monica Westberg, Galleri Mejan, Skeppsholmen, Stockholm.

Välkommen att ta del av tre eftermiddagar av experimentell kollektiv upplevelse och alternativ gemenskap. Släpp din identitet, bli något eller någon annan för ett ögonblick och låt någon annan bli du. Upplev hur omvärlden verkar i din kropp och följ med på en resa genom kollektiva flöden av ständigt förändrade perspektiv.

När: Lördag den 13:e mars klockan 14.00- 17.00, söndag den 14:e mars klockan 14.00- 17.00, och måndag den 15:e mars mellan klockan 13.00 och 16.00. Övriga tider har Galleri Mejan öppet: måndag till söndag klockan 12.00-18-00.

Var: WHO IS ME TODAY Sociodrama-Happening kommer att äga rum på Galleri Mejan mitt emot Moderna Museet på Skeppsholmen, Exercisplan 3.

Hur: Om du vill delta så registrera dig gärna genom att skicka ett mail till: theresonantbody@gmail.com I mån av plats går det bra att bara titta förbi. För mer information se: www.theresonantbody.wordpress.com

MER OM PROJEKTET:

De två främsta inspirationskällorna för mitt arbete är Jakob Levi Moreno, psykodramat och sociodramats fader, och den brasilianska konstnärinnan Lygia Clark. Båda hade en exceptionell förståelse för den komplexa relationen mellan subjektivitet och samhälle och lyckades utveckla originella konstruktiva strategier för att verka i dess skärningspunkt. Deras gemensamma nämnare blev inriktningen på terapeutiska metoder. I J.L. Moreno och Clarks efterföljd ansluter jag mig till idén att dessa kollektiva terapeutiska metoder skulle kunna vara en av de starkaste krafter vi har för att förändra, inte bara oss själva, utan hela samhället.

Man skulle kunna säga att det ”terapeutiska” har stått i skuggan av en neo-avantgardistisk förståelse av konstens kritiska funktion, och är således ett ganska outforskat fält. Härav följer mitt intresse för att undersöka dessa processer inom konsten och inkorporera dem i mitt eget konstnärliga arbete. Genom att driva KU-projektet ”The Resonant Body -Psychodrama and sociodrama as an experimental artistic strategy” har jag under det gångna året kommit att arbeta i nära samarbete med den professionella psykodramatikern Monica Westberg. Tillsammans med en liten grupp elever från KKH och DI har vi experimenterat med den socio-/psykodramatiska metoden för att undersöka dess relevans som konstnärlig strategi. Vi har genom att använda oss av denna metod lekt och experimenterat med idéer kring en mer ”upplöst” identitet, en subjektivitet och individualitet lång ifrån den ”produktifiering” av vår identitet som är så vanlig idag. Vår idé har varit att erbjuda ”a new togetherness”, en gemenskap sammanhållen av ett ständigt flöde av föränderliga perspektiv. Vi har intresserat oss för en performativ inställning till subjektiv och samhällelig förändring genom ”embodiment” och olika rollekar, något som bygger på idén om subjektet som någonting som går utöver sig självt. Mer precist, jag är intresserad av att förstå hur subjektivitet uppfattad som någonting som utspelar sig emellan språkliga, kroppsliga, politiska och psykiska processer, i relation och interaktion med andra människor, någonting som får det enskilda subjektets enhet att rämna, är av relevans för att förstå relationen mellan den psykodramatiska scenen och dagens samhälle, och i förlängningen, för att förstå vad det innebär att vara konstnär och producera konst idag.

Sarah Guarino Werner är född 1981 i Stockholm och är för närvarande sistaårselev vid Magisterprogrammet i Fri Konst vid Kunglig Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbete har tidigare visats på Skulpturens Hus – Vinterviken/Stockholm, Galleri FAFA i Helsinki och på Musashino Art University i Tokyo.

För mer information: www.guarinowerner.wordpress.com, werner.sarah@gmail.com

0046-(0)734 444 741 eller 0039-3401 411 123

Idag börjar vi!

September 21, 2009

THE RESONANT BODY

-Psychodrama and sociodrama as an experimental artistic strategy

”be open to become other and other in an endless process”

Suely Rolnik

* * * * *

”THE RESONANT BODY” är ett KU-projekt initierat av konstnären Sarah Guarino Werner i samarbete med psykodramatiker Monica Westberg.

Namnet “THE RESONANT BODY” är lånat av det koncept psykoanalytikern och kulturkritikern Suely Rolnik myntat i samband med den brasilianska konstnärinnan Lygia Clarks arbete, för att beskriva det hon kallar “the resonating capacity of the body”, förmågan att ”be open to become other and other in an endless process.”. Upplägget är inspirerat av den praktik den brasilianska konstnärinnan Lygia Clark utvecklade mellan konst och terapi.

Psykodrama är en gruppterapimetod utvecklad av J.L. Moreno, vars tillvägagångssätt jag tycker har mycket gemensamt med vissa konstnärliga strategier jag anser vara relevanta idag. Gemensamt för Lygia Clark och J.L. Moreno var att de tidigt förstod relationen subjektivitet/samhälle och utvecklade konstruktiva strategier för att verka i dess skärningspunkt. Deras gemensamma nämnare blev inriktningen på terapeutiska metoder. Man skulle kunna säga att det ”terapeutiska” har stått i skuggan av en neo-avantgardistisk förståelse av konstens kritiska funktion, och är således ett ganska outforskat fält. Härav följer mitt intresse för att undersöka dessa ”psykodramatiska processer” och inkorporera dem i mitt eget konstnärliga arbete.

* * * * *

Tanken är att tillsammans med en grupp elever från KKH och DI, och den professionella psykodramatikern Monica Westberg experimentera med den sociodramatiska metoden. Vi kommer inte att ägna oss åt regelrätt terapi, utan snarare åt undersökningar av den metod man använder sig av inom psykodrama och sociodrama. Vi kommer att arbeta i grupp och på ett fysiskt vis närma oss frågan om ”The Resonant Body”. Detta kan ske exempelvis genom olika rollekar och olika typer av tekniker som utvecklats inom psykodrama och sociodrama. Tanken är att deltagarna själva tillsammans med psykodramatiker Monica Westberg kommer att utforma innehållet, deltagarna själva kommer att ha makten att styra över vilken riktning experimentet tar. Centralt för mina tankegångar är att verket produceras i deltagarnas medvetande, genom de erfarenheter vi kommer att experimentera med genom den psyko- sociodramatiska metodiken.

(english translation will be coming soon…)

Måndag den 21 september börjar vi!

September 18, 2009

Hej!

Det känns verkligen jättespännande och kul att ni alla är beredda att experimentera med sociodrama tillsammans med Monica och mig! Min förhoppning är att det ska bli en varaktig upplevelse för oss allesammans, en experimentell resa med en i grunden gruppterapeutisk metod, men som i min mening är av relevant för ett mycket bredare tillämpning än den rent terapeutiska. Min förhoppning är att ni alla efter dessa åtta gånger kommer att vara en “upplevelse” rikare! Vi kommer att följa gruppens “tema”, men för att ge oss alla en första hållpunkt tänkte Monica och jag att vi skulle kunna ägna den första sejouren åt temat “KEEP THE FIRE BURNIN’!” Om du på något vis vill förbereda dig kan du bara fundera över vad detta motto skulle kunna innebära för dig.

Måndagen den 21 september träffas vi för vårt första experiment utanför Hus 28 på Skeppsholmen. (bakom Kungliga Konsthögskolan…) Om ni inte hittar så tveka inte att ringa mig på mobilnummer 0734-444 741, så kan jag fånga upp er utanför konsthögskolans huvudingång.

Vi börjar klockan 18.00 och håller på fram till 21.00, jag bjuder på fika, men det kan vara bra att ha ätit innan så att kroppen är mätt och nöjd…; )

JÄTTESUPERVÄLKOMNA ALLESAMMANS!!!

…och ett litet Nietzsche-citat som avslutning:

“mot tiden och därmed på tiden och förhoppningsvis till förmån för en kommande tid.”!!!!

Allt gott!

May 25, 2009

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

INBJUDAN:

THE RESONANTBODY

Psychodrama and sociodrama as an experimental artistic strategy

* * * * *

”be open to become other and other in an endless process”

Suely Rolnik

Välkommen att ta del av en experimentell psyko-sociodramagrupp på Kungliga Konsthögskola under höstterminen 2009! http://www.theresonantbody.wordpress.com

THE RESONANT BODY” är ett KU-projekt initierat av konstnären Sarah Guarino Werner i samarbete med psykodramatiker Monica Westberg.

Namnet “THE RESONANT BODY” är lånat av det koncept psykoanalytikern och kulturkritikern Suely Rolnik myntat i samband med den brasilianska konstnärinnan Lygia Clarks arbete, för att beskriva det hon kallar “the resonating capacity of the body”.

Tack till Kungliga Konsthögskolan!

INTRODUKTION: THE RESONANT BODY

May 25, 2009

Read the rest of this entry »